Voor wie is babymassage

Voor alle baby’s maar in het bijzonder voor:
Die lang en herhaaldelijk in het ziekenhuis hebben gelegen.
Kinderen die nare ervaringen achter de rug hebben.
Kinderen met een chronische ziekte.
Te vroeg geboren kinderen.

Kinderen met diverse klachten/verschijnselen waaronder:

  • Gespannenheid, onrust, stress, overstrekken
  • Veel huilen
  • Spugen, reflux (= voeding teruggeven), voedingsproblemen
  • Geheel of gedeeltelijk niet meer aangeraakt willen worden
  • Moeilijk (oog)contact maken
  • Obstipatie
  • Slaapproblemen

Effecten bij op tijd geboren baby's

Ook bij op tijd geboren baby's worden deze effecten duidelijk. Ze slapen rustiger en dieper, nemen sneller toe in gewicht en lengte. Ze zijn alerter, meer geïnteresseerd in hun omgeving, hebben meer plezier in contact en huilen minder. Op ontwikkelingstests scoren gemasseerde baby's hoger op "oriënterend" gedrag en juist lager op opgewonden (huilen) of "depressief" apathisch gedrag.